Životní prostředí

Od samého počátku společnost ARROW mobile klade velký důraz na investice do školení zaměstnanců a nákupu technologií šetrných k životnímu prostředí, za což v rámci programu Ministerstva dopravy ČR opakovaně obdržela certifikát  Dopravní společnost třídy “A“

Od roku 2007 společnost operuje pouze s vozidly emisní třídy EURO 5.

Jako první firma v České republice zařadila do svého vozového parku již v roce 2011 nákladní vozidla emisní třídy EURO 6.